GYVENTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA spausti čia

Asmens duomenų saugojimo politika spausti čia

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės  spausti čia
Asmens duomenų tvarkymo internete informacija spausti čia
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka - spausti čia
Kalvarijos socialinės globos namų apgyvendinimo tvarka - spausti čia
Informacijos , apie pažeidimus Kalvarijos socialinės globos namuose, teikimo tvarka - spausti čia
LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Kalvarijos socialinės globos namuose tvarkos aprašas - spausti čia
KALVARIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NESKELBTINOS IFORMACIJOS KONFIDENCIALUMUI, PASLAUGŲ GAVĖJŲ ORUMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO APRAŠAS Spausti čia
MAISTO PRODUKTŲ UŽSAKYMO, IŠDAVIMO, NURAŠYMO TVARKA - spausti čia

 

Atnaujinimo data: 2024-01-09