TURTO TVARKYMO KOMISIJA 

Komisijos pirmininkė - Jelena Kazlauskienė, psichologė.

Nariai:

Miglė Mazeliauskienė, socialinių darbuotojų padėjėja.

Kaleinikas Skirmantas, vyresnysis specialistas;

Paliulienė Lilija, buities ir aptarnavimo padalinio vadovė;

Zujeva Teresė, buhalterė; 

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkas - Saulius Daminaitis, socialinis darbuotojas;

Nariai: Paliulienė Lilija, buities ir aptarnavimo padalinio vadovė;

Kazlauskienė Jelena, psichologė;

Stakaitienė Vilija, socialinių darbuotojų padėjėja;

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA ( INICIATORIAI, ATSAKINGI ASMENYS UŽ PIRKIMŲ VYKDYMĄ NAUDOJANTIS CPO, CVP IS

 

Atnaujinimo data: 2024-06-05