Paslaugos

1. Informavimas;
2. konsultavimas;
3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
4. maitinimo organizavimas;
5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
6. transporto organizavimas;
7. sociokultūrinės paslaugos;
8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
9. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
10. psichologinė pagalba;
11. religinės paslaugos;
12. sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos;
13. ilgalaikė socialinė globa;

14. trumpalaikė socialinė globa įstaigoje;

15. laikino atokvėpio paslauga įstaigoje;

16. apsaugoto būsto paslauga;

17. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Atnaujinimo data: 2023-09-06